فولاد نیتراته،انواع و خواص و کاربردها این فولاد آلیاژی

  • خانه / فولاد نیتراته،انواع و خواص و کاربردها این فولاد آلیاژی

فولاد نیتراته،انواع و خواص و کاربردها این فولاد آلیاژی

فولاد نیتراته نوعی فولاد آلیاژی است . طی عملیات نیتراسیون، در فولاد نیتروژن نفوذ می کند. این دسته از فولاد ها به علت خطر ترک خوردگی در آنها ، نیازی به سرد شدن ندارند .

فولاد نیتراته

از کاربرد های این دسته از فولادها میتوان به ابزار اندازه گیری، پمپ های تزریق و شاتون ها اشاره کرد. فولادهای نیتراته خستگی در دمای بالای مناسبی دارند. فولاد ۱٫۸۵۰۵ یکی از فولاد های دسته نیتراته است که در قطعات تاسیسات بخار با دمای خیلی بالا کاربرد دارد.

فولاد نیتراته

انواع فولاد های نیتراته

فولاد ۱٫۸۵۰۵ ، فولاد ۱٫۸۵۰۷ ، فولاد ۱٫۸۵۰۹ ، فولاد ۱٫۸۵۱۵ ، فولاد ۱٫۸۵۱۹ ، فولاد ۱٫۸۵۵۰ در ادامه به خواص و ویژگیهای این فولادها می پردازیم .

فولاد نیتراته

فولاد نیتراته ۱٫۸۵۰۵

این محصول از دسته فولادهای آلیاژی نیتراته بوده که با مشخصه ۳۲CrAlMo7-10 در میان فولادها شناخته می شود. فولاد نیتراته ۱٫۸۵۰۵ به دلیل داشتن عناصر نیتریدزا به ویژه آلومینیوم، برای فرآیند نیتراسیون مناسب بوده و سختی و عمق نفوذ نیتراته بالایی دارد.

جدول آنالیز فولاد ۱٫۸۵۰۵

C%Si%Mn%P%
0.28 – ۰٫۳۵۰٫۴۰٫۴ – ۰٫۷۰٫۰۲۵
S%Cr%Mo%Al%
0.0351.5 – ۱٫۸۰٫۲ – ۰٫۴۰٫۸ – ۱٫۲
فولاد نیتراته
کاربرد فولاد نیتراته ۱٫۸۵۰۵

محور پینیون، قطعات پمپ تزریق پین های پیستون، ابزار اندازه گیری بزرگ، دیسک ها  و همچنین قطعات تاسیسات بخار با دمای خیلی بالا

فولاد نیتراته

فولاد نیتراته ۱٫۸۵۰۷

فولاد ۱٫۸۵۰۷ از دسته فولادهای آلیاژی نیتراته یا نیتروره بوده که در استاندارد DIN آلمان با مشخصه ۳۴CrAlMo5-10 در میان فولادها شناخته می شود.  این محصول دارای ترکیب شیمیایی %۰٫۳۳ کربن، %۰٫۴ سیلیسیوم، %۰٫۴ – ۰٫۷ منگنز، %۰٫۰۲۵ فسفر، %۰٫۰۳۵ گوگرد، %۱٫۳ کروم، %۰٫۲ مولیبدن و %۱ آلومینیوم می باشد.

فولاد نیتراته

این محصول به دلیل داشتن عناصر نیتریدزا به ویژه آلومینیوم، برای فرآیند نیتراسیون مناسب بوده و سختی و عمق نفوذ نیتراته بالایی دارد و همچنین در قطعات خودرو و قطعات در معرض سایش با دقت بالا دارای کاربرد می باشند.

جدول آنالیز فولاد ۱٫۸۵۰۷

C%Si%Mn%P%
0.3 – ۰٫۳۷۰٫۴۰٫۴ – ۰٫۷۰٫۰۲۵
S%Cr%Mo%Al%
0.0351 – ۱٫۳۰٫۱۵ – ۰٫۲۵۰٫۸ – ۱٫۲۱
فولاد نیتراته
کاربرد فولاد نیتراته ۱٫۸۵۰۷

محور پینیون, قطعات پمپ تزریق، پین های پیستون، ابزار اندازه گیری بزرگ، دیسک ها و همچنین قطعات تاسیسات بخار با دمای خیلی بالا

فولاد نیتراته

فولاد نیتراته ۱٫۸۵۰۹

فولاد ۱٫۸۵۰۹ از دسته فولادهای آلیاژی نیتراته یا نیتروره بوده که در استاندارد ۴۱CrAlMo7-10 با مشخصه ی DIN آلمان در میان فولادها شناخته می شود.  این محصول  به دلیل داشتن عناصر نیتریدزا به ویژه آلومینیوم، برای فرآیند نیتراسیون مناسب بوده و سختی و عمق نفوذ نیتراته بالایی دارد و همچنین در قطعات خودرو و قطعات در معرض سایش با دقت بالا کاربرد دارد . این محصول دارای سختی و مقاومت به سایش بالایی دارند.

فولاد نیتراته

جدول آنالیز فولاد ۱٫۸۵۰۹

Cr%Si%Mn%P%
0.38 – ۰٫۴۵۰٫۴۰٫۴ – ۰٫۷۰٫۰۲۵
S%Cr%Mo%Al%
0.0351.5 – ۱٫۸۰٫۲ – ۰٫۳۵۰٫۸ – ۱٫۲۲
کاربرد فولاد نیتراته ۱٫۸۵۰۹

محور پینیون, ابزار اندازه گیری سایز بزرگ، قطعات پمپ تزریق، پین های پیستون، دیسک ها و همچنین قطعات تاًسیسات بخار با دمای خیلی بالا

فولاد نیتراته ۱٫۸۵۱۵

فولاد ۱٫۸۵۱۵ از دسته فولادهای آلیاژی نیتراته یا نیتروره بوده که در استاندارد انگلیسی با مشخصه ۳۱CrMo12 در میان فولادها شناخته می شود. این محصول به دلیل داشتن عناصر نیتریدزا به ویژه آلومینیوم، برای فرآیند نیتراسیون مناسب بوده و سختی و عمق نفوذ نیتراته بالایی دارد و همچنین در قطعات خودرو و قطعات در معرض سایش با دقت بالا دارای کاربرد می باشند.

جدول آنالیز فولاد ۱٫۸۵۱۵

C%Si%Mn%P%
0.28 – ۰٫۳۵۰٫۴۰٫۴ – ۰٫۷۰٫۰۲۵
S%Cr%Mo%
۰٫۰۳۵۲٫۸ – ۳٫۳۰٫۳ – ۰٫۵
کاربرد فولاد نیتراته ۱٫۸۵۱۵

در ابزار سازی برای ساخت انواع فرامین و نیز قالب های پرس کاری، مواد مصنوعی، لاستیک، قالب های تزریق، مواد ترموپلاستیکی، اجزا قالب های اکستروژن پیوسته مواد مصنوعی و ماشین های تزریق به کار می رود.

فولاد نیتراته ۱٫۸۵۱۹

فولاد ۱٫۸۵۱۹ از دسته فولادهای آلیاژی نیتراته یا نیتروره بوده که با مشخصه ۳۱CrMoV9 در میان فولادها شناخته می شود. فولاد نیتراته ۱٫۸۵۱۹ به دلیل داشتن عناصر نیتریدزا به ویژه آلومینیوم، برای فرآیند نیتراسیون مناسب بوده و سختی و عمق نفوذ نیتراته بالایی دارد . همچنین در قطعات خودرو و قطعات در معرض سایش با دقت بالا دارای کاربرد می باشند. برای آستنیت کاری این فولاد آن را به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد نگهداری می کنند و سپس در دمای ۸۴۰ الی ۸۸۰ درجه  سانتیگراد آستنیت می کنند.

فولاد نیتراته

ترکیبات شیمیایی فولاد ۱٫۸۵۱۹

C%Si%Mn%P%
0.27 – ۰٫۳۴۰٫۴۰٫۴ – ۰٫۷۰٫۰۲۵
S%Cr%Mo%V%
0.0352.3 – ۲٫۷۰٫۱۵ – ۰٫۷۰٫۱ – ۰٫۲
کاربرد فولاد نیتراته ۱٫۸۵۱۹

محور پینیون، ابزار اندازه گیری سایز بزرگ، قطعات پمپ تزریق، پین های پیستون، دیسک ها و همچنین قطعات تاسیسات بخار با دمای خیلی بالا

فولاد نیتراته ۱٫۸۵۵۰

فولاد ۱٫۸۵۵۰ از دسته فولادهای آلیاژی نیتراته یا نیتروره بوده که در استاندارد DIN آلمان با مشخصه ۳۴CrAlNi7 در میان فولادها شناخته می شود. این محصول به دلیل داشتن عناصر نیتریدزا به ویژه آلومینیوم، برای فرآیند نیتراسیون مناسب بوده و سختی و عمق نفوذ نیتراته بالایی دارد و این سختی از فولاد های سمانته بیشتر و همچنین در قطعات خودرو و قطعات در معرض سایش با دقت بالا دارای کاربرد می باشند.

برای آستنیت کاری این فولاد آن را به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد نگهداری می کند و سپس در دمای ۸۴۰ الی ۸۸۰ درجه سانتیگراد آستنیت می کنند. در دمای ۴۸۰ الی ۵۷۰ درجه ی سانتی گراد سختی سطح فولاد ۱٫۸۵۵۰  بعد از نیتراسیون ۹۵۰ HW است. همچنین این فولاد دارای سختی ۲۴۸ برینل است.

ترکیببات شیمیایی فولاد ۱٫۸۵۵۰

C%Si%Mn%P%S%
0.3 – ۰٫۳۷۰٫۴۰٫۴ – ۰٫۷۰٫۰۲۵۰٫۰۳۵
Cr%Mo%Ni%Al%
۱٫۵ – ۱٫۸۰٫۱۵ – ۱٫۸۰٫۸۵ – ۱٫۱۵۰٫۸ -۱٫۲
فولاد نیتراته
کاربرد فولاد ۱٫۸۵۵۰

از این فولاد برای ساخت قطعاتی که نیازمند سختی سطحی و مقاومت به سایش بالایی دارند، نظیر محور پینیون، ابزار اندازه گیری بزرگ، پین های پیستون، قطعات پمپ تزریق، قطعات با سطح مقطع بزرگ نظیر میل بادامک، دیسک بادامک ها، محور ماشین های ابزار، شاتون و پیستون های غوطه وری و هرزگرد ها استفاده می شود.

فولاد نیتراته

اگر قصد خرید محصولات استیل برای مصارف خود را دارید ، می‌توانید از برند معتبر و حرفه‌ای آرتا استیل که تجربه کافی در زمینه ارائه محصولات استنلس استیل دارد ، محصول مورد نظر خود را سفارش دهید. همچنین شما به راحتی می‌ توانید با کارشناسان ما تماس و نسبت به ثبت سفارش خود اقدام نمایید .

فولاد نیتراته

نظر دهید

Phone icon
Call Now Button