تیرآهن INP چیست؟

تیرآهن INP ، تیرآهن یکی از اعضاء اصلی در مجموعهٔ المان‌های مورد استفاده در سازه‌های ساختمانی است.