گالوانیزه سرد

گالوانیزه سرد ، ورق ‏های فولادی در بسیاری از صنایع به ویژه اتومبیل سازی

گالوانیزه چیست؟

در این مقاله به فلز گالوانیزه ،روش ساخت ومصارف آن میپردازیم. فلزآهن در مقابل