انواع تسمه ها

<آرتا استیل>_تسمه فولادی به مقاطعی گفته میشود که اختلاف عرض با ضخامت آن بسیار