ورق استیل۳۰۴

«آرتا استیل»_فولاد ضد زنگ ازسه گروه اصلی تشکیل شده است که دو آلیاژ سری