فولاد چیست؟

آرتا استیل_در زمان های  گذشته فولا را ترکیبی ازدو آلیاژ آهن وکربن توصیف می