خدمات ارسال بار

حمل ورقهای فلزی

خدمات ارسال بار

برای جابجایی وانتقال کالاها از مبدا به مقصد برای هر گروه از کالاها نیازمند این میباشد که با ابزار ووسیله مختص کالا استفاده شود این فروشگاه ماشین آلاتی دراختیار دارد که میتواند چه از لحاظ بارگبری وچه حمل کالا این تعهد را میدهد که اجناس بصورت صحیح وسالم به دست همکاران ومصرف کننده محترم برسد.

Phone icon
Call Now Button