تیرآهن IPB چیست ؟

تیرآهن IPB ، به طور کلی دو نوع تیرآهن I و H شکل در دسته تیرآهن ها وجود