آلیاژ استیل ۲۰۱

در زبان عامیانه ورق استیل به دو نوع نگیر وبگیر معروف است،انواع مختلفی از