پروفیل استیل صنعتی

پروفیل استیل صنعتی مقطعی چهارگوش و تو خالی که برای کاربردهایی در محیط‌های مرطوب،

پروفیل استیل دکوراتیو

پروفیل استیل دکوراتیو یا پروفیل استیل نازک که به پروفیل‌استیل درزدار هم معروف است . پروفیلی است که از ورق استنلس