تراشکاری فولاد

تراشکاری فولاد کم آلیاژ به محتوای آلیاژ و عملیات حرارتی (سختی) بستگی دارد. برای

برشکاری

برشکاری ، معمولاً قبل از اینکه قطعه ای توسط ورق کاری ساخته شود، ورق‌های