فولاد دمشقی

فولاد دمشقی از معروف‌ترین انواع فولاد هاست. قیمت این محصول بین 50 تا 200

تراشکاری فولاد

تراشکاری فولاد کم آلیاژ به محتوای آلیاژ و عملیات حرارتی (سختی) بستگی دارد. برای