تنگستن فلزی کمیاب و گران بها

تنگستن (به انگلیسی: Tungsten) یا وُلفرام عنصری شیمیایی با نماد شیمیایی W و عدد اتمی ۷۴ است. این عنصر فلزی کمیاب و گران بهاست