آلیاژهای ۳۰۴ و ۳۰۴L

آلیاژهای ۳۰۴ و ۳۰۴L (شماره UNS این آلیاژها به ترتیب عبارت‌اند از S30400 و S30403) یکی از پرکاربردترین

معرفی آلیاژ ۳۲۱

معرفی آلیاژ ۳۲۱ ؛ آلیاژ ۳۲۱ (شماره UNS این آلیاژ ۳۲۱۰۰ میباشد)؛ یک فولاد ضدزنگ آستنیتی