آلیاژ داپلکس

فولادداپلکس جزوآلیاژهای خاص ویاسوپر آلیاژها میباشد الیاژ داپلکس از خواص مقاومت به خوردگی بالایی

استنلس استیل نسوز

  فولاد نسوز (استنلس استیل نسوز) آرتا استیل-فولاد نسوزفولادی است که مقاومت در برابر