ورق استیل ۳۱۶

<آرتا استیل>_ورق استیل ۳۱۶ دومین استیل رایج ازفولاد های زنگ نزن میباشد.خواص مکانیکی و