ورق استیل دوپلکس

ورق استیل دوپلکس به شدت در برابر خوردگی مقاوم است و به عنوان یک آلیاژ