ورق استیل فریتی

ورق استیل فریتی ، آلیاژ استنلس استیل که در ایران به اختصار به آن