تیرآهن IPE چیست ؟

تیرآهن IPE ، تیرآهن یکی از اعضاء اصلی در مجموعهٔ المان‌های مورد استفاده در سازه‌های ساختمانی است.