ورق فنری استیل

ورق فنری استیل به دلیل خواص مکانیکی استثنایی، مقاومت در برابر خوردگی و دوام،