ورق SAPH440

ورق SAPH440 یکی از ورق‌هایی است که برای ساخت بدنه و سایر اجزای اتومبیل